X

Teavitus

HN Steel OÜ osaleb EAS ettevõtte arenguprogrammis

Projekti number ja nimetus: EU53491, HN Steel OÜ „Protsesside arendamine ja tootearendus 2019-2020“, arenguplaani I etapp. Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Eesmägiks on digitaliseerida HN Steeli äriprotsessid, võtta kasutusele 3D riist- ja tarkvara ning koolitada välja vastav spetsialist. Eesmärgiks on disainida ja turule tuua 7 uut tooteseeriat, tutvustada uusi tooteid vähemalt kahel messil ning suurendada läbi uute toodete müügikäivet, seejuures omatoodete osakaalu müügikäibes seniselt 5%-lt 25-30%-ni.
Projekti tulemusena arendab ettevõte protsesse sh digitaliseerib ettevõtte enda äriprotsesse, arendab välja uued kõrge lisandväärtusega tootesarjad ning tutvustab turule enda uusi 3D skulptuure ja 3D valgusskulptuure.
Toetuse summa: 171 787,50 EUR